Misyon ve Vizyon

Misyonumuz 

Tıbbi Görüntüleme Derneği;

Radyoİyonizan (Konvansiyonel Görüntüleme Yöntemleri, Bilgisayarlı Tomografi), radyoizotop-radyoaktif maddeler ( Nükleer Tıp) ve Manyetik Rezonans teknikleri( MRG) dahil birçok yöntem ile görüntüleme yapan teknisyen ve teknikerlerin, daha kaliteli ve bilimsel yaklaşımlı, dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme, teşhis ve tedavi hizmeti verebilmesi için çalışmalar yapmak,

Tüm meslek çalışanlarının ve örgütlerin etik prensipler çerçevesinde toplum sağlığını gözeterek ilgili çalışmalarını teşvik etmek, tıbbi görüntüleme alanında çalışanların hukuksal haklarını korumak ve bilimsel alanda geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyonumuz 

Meslektaşlarımızın özlük haklarını daima hukuksal çerçevede gözetmek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek, alanında hak ettiği yere ulaştırmak.  

Eğitim seviyesini yükselterek en az Lisans düzeyine çıkarmak,

Kendi öğretim elemanlarını yetiştirerek mesleki eğitim ve ihtisaslarını bizzat kazandırabilir hale getirmek

Meslektaşlarımızın her konuda bilimsel ve mesleki gelişimini desteklemek üzere projeler hazırlamak, bu konuda her türlü atılıma destek olmak,

Kitlesel ve bölgesel eğitimler düzenlemek ve tüm bunları bilimsel bir şuur çerçevesinde dünyaya sunmaktır.