3. ULUSAL TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ EĞİTİM KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİ VE POSTER BİLDİRİMİ

Kongre Katılım Kabul Mektubu:

Kongreye ‘Sözel/Poster sunumu’ ile iştirak eden katılımcılara online ‘Kabul Mektubu’ gönderilecektir. Sözel/ Poster sunumu başvuru  için son tarih 11.10.2021dir.

bildiri-kurallari